Ga naar de inhoud

Het effect van dans op de motorische ontwikkeling

In de media is er steeds meer aandacht voor beweging, of eigenlijk het minder bewegen bij kinderen en volwassenen[1]. Regelmatig zijn koppen zoals ‘Steeds meer jongeren hebben moeite met bewegen’ te lezen. Hieruit blijkt dat beweging niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is, wat een oorzaak kan zijn van het stijgende aantal personen die te kampen hebben met inactiviteitziekten. De motorische ontwikkeling kan hierdoor ook een achterstand oplopen. De grote vraag is of dans kan bijdrage aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.

Er zijn steeds meer specialisten die in spelen op het in beweging brengen van diverse doelgroepen. Deze programma’s zijn veelal gericht op het meer laten sporten, waarbij dans soms meer aandacht kan gebruiken. Dit is voor mij de aanleiding geweest om onderzoek te doen naar het effect van dans op de grof motorische vaardigheden bij kinderen waarbij bewegen niet vanzelfsprekend is. 

Doelgroep

De kinderen van dit onderzoek hebben een leeftijd van vier tot zeven jaar oud. Alle kinderen zijn in dagbehandeling bij Sterk Huis. Deze organisatie is een opvang voor vrouwen die te maken hebben met mishandeling, misbruik en/of welk ander soort problematieken dan ook. Hiernaast staat Sterk Huis ook klaar voor het gehele gezin met diverse problematieken.[2] Alle kinderen in de onderzoeksgroep hebben dan ook te maken met een vorm van gezinsproblematiek. Bij deze kinderen is het mogelijk dat er ook een neurocognitieve aandoeningen aanwezig is. Dit kan een Autisme Spectrum Stoornis zijn. Beide situaties kunnen de resultaten van dit onderzoek beïnvloeden.

Er zijn dan ook diverse expertises verbonden aan Sterk Huis. Zo is onder andere Kinderfysiotherapiecentrum Tilburg verbonden om de kinderen ondersteuning te bieden bij de motorische ontwikkeling. In dit onderzoek heeft de kinderfysiotherapeut meegeholpen bij het afnemen van de gevalideerde test Movement ABC-2. 

Uitvoering

Om een antwoord op de hoofdvraag te krijgen hebben de kinderen tweemaal de evenwichtstesten van de Movement ABC-2 afgelegd. De eerste keer was dit voor de dansinterventie. Na tien weken, één of twee keer per week te hebben gedanst, vond de hertest plaats.

Om een geschikte dansles te ontwikkelen voor kinderen is er gebruik gemaakt van kennis uit de inspanningsfysiologie, ontwikkelingspsychologie en andere bronnen rondom het ontwikkelen van een interventie. Naast alle theoretische kennis is er ook geluisterd naar de behandelaars van de kinderen om zo aan te sluiten op de doelgroep. 


Bij de testen konden de kinderen punten scoren, deze werden bij elkaar opgeteld en dit leverde een standaardscore op. Die op zijn beurt weer een kleurenscore (rood, oranje, groen) opleverde. Deze kleurenscore geeft de motorische ontwikkeling van het kind weer. Waarbij de groene kleur een goede ontwikkeling laat zien. Oranje staat voor een twijfelachtige ontwikkeling en rood geeft aan dat de ontwikkeling van de motorische vaardigheden zorgwekkend is.[3]

Resultaten

De onderzoeksgroep van 21 kinderen hebben laten zien dat er bij acht kinderen een significante verbetering heeft plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat er minimaal één kleurenscore hoger is gescoord. Bij tien kinderen is de kleurenscore hetzelfde gebleven, er zijn ook drie kinderen die een slechtere prestatie hebben geleverd. Het resultaat laat zien dat het mogelijk is dat dans een effectieve bijdrage kan leveren aan de grof motorische ontwikkeling van kinderen. Er zal in de toekomst meer onderzoek gedaan moeten worden om dit daadwerkelijk te kunnen vaststellen. Er zijn namelijk vele variabelen die niet meegenomen konden worden in dit onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan de veranderende thuissituatie, gebruik van medicatie door vaststelling van een aandoening. Daarnaast zijn er nog veel meer andere factoren die invloed kunnen hebben op de doelgroep.

In de toekomst zal er dan ook veel meer onderzoek gedaan moeten worden, om het effect van dans te kunnen bepalen.


Het gehele onderzoeksverslag is op te vragen door een mail te sturen naar info@dancehealthmotion.nl om deze op te vragen. Het project Wiebelend Naar de Overkant was de voorloper van dit onderzoek.


[1]  (Loketgezondleven.nl, 2018).

[2] (Sterk Huis, 2018)

[3] (Henderson, Sudgen, & Smits-Engelsman, 2010)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

join the team

Hou jezelf scherp en meld je aan voor de nieuwsbrief